Når du som privatperson eller enkeltmandsvirksomhed indgår en abonnementsaftale med Wineschmeckers Club ApS eller benytter vores hjemmeside www.wineschmecker.com, accepterer du, at Wineschmeckers Club ApS behandler dine persondata i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata og denne persondatapolitik (databeskyttelsesforordningen).

Den dataansvarlige for al indsamling af persondata omhandlende vores kunder er Wineschmeckers Club ApS, CVR-nummer 42349690.

Hvornår indsamler vi dine persondata?

Hvis du ønsker at være en del af Wineschmeckers Club ApS portal/abonnementsordning, herunder anmelde produkter, modtage nyhedsbrev, deltage i vinpanel eller event, købe og modtage produkter eller services fra Wineschmecker, så har vi brug for at indsamle visse persondata om dig.

Det er frivilligt, om du ønsker at dele dine persondata med os. Hvis du ikke ønsker at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt, en serviceydelse mv., kan du muligvis ikke blive abonnent, modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

Vi indsamler de oplysninger, som du deler med os, samt indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og anmeldelser, eller spørgsmål og oplysninger, som du giver til os og på vores platform.


Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares af DanDomain.dk. https://dandomain.dk/. Du kan læse mere om deres persondatapolitik her: https://dandomain.dk/om/persondata-politik

Når du betaler med kreditkort hos Wineschmecker gør vi brug af Nets A/S.

Hvad bruger vi dine persondata til?

Behandlingsgrundlag

Vi kan behandle dine persondata på ét eller flere af følgende grundlag:

  • Når vi har fået dit samtykke til det
  • Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse

 

Formål med behandlingen

Vi indsamler almindelige kontaktoplysninger som for- og efternavn, mailadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for at kunne levere det abonnement/produkt, serviceydelser mv., som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt evt. yderligere informationer om dit produkt fx ved smagninger og events.

Når du betaler for et af vores produkter, indsamler vi dine kortdata, navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Vi bruger indsamlede data til at kommunikere med dig. Vi kan f.eks. kontakte dig via telefon, e-mail eller på andre måder for at drøfte forholdene omkring dine produkter, oplyse dig om at et abonnement ophører eller lignende. Som led i vores legitime interesse kan vi anvende din e-mail til at sende informationer om nye produkter mv.

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til at sende dig et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester kan vi bruge dine data til at opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige. En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Hvem deler vi persondata med?

Generelt

Wineschmeckers Club ApS deler kun dine persondata med tredjeparter fx andre vinleverandører og samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig fx ved køb af vin.

Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

Sletning af persondata

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde udløber, hvilket pt. er 10 år.

Selv om du opsiger dine produkter hos os, skal du være opmærksom på, at vi fortsat opbevarer nogle data. Det er data omkring dit kundeforhold, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være data, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af aftaleforholdet mellem dig og Wineschmeckers Club ApS, eller data som ifølge ufravigelige lovbestemmelser skal opbevares i en vis tidsperiode. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af data, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få indsigt i dine persondata
  • At få rettet, ændret eller slettet dine persondata
  • At få begrænset behandlingen af dine persondata

 

Klage

Du kan til enhver tid klage over behandlingen af dine personlige data. Du kan indgive din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Hvis vi har et formål og lovlig grund til at behandle data, vil anmodningen om at blive slettet først kunne gennemføres, når vi ikke længere har en forpligtelse eller berettigelse til at opbevare dine data.


Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til im@wineschmecker.com.